geen items
Totaal:
€ 0,00
Privacyverklaring

Privacy verklaring OfficeTotaal.com

OfficeTotaal.com / WKS Den Bosch b.v., gevestigd te Rietveldenweg 68b,  5222 AS Den Bosch,  Nederland, (hierna: OfficeTotaal, WKS, “wij” of “ons” ) is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de websites.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verzamelde gegevens via beveiligde verbinding

Tijdens het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt een beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsonder in de browser, of aan de groene adresbalk bovenaan uw scherm. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten. De groene adresbalk en/of het slotje wordt in alle recente versies van Chrome, Internet Explorer, Safari en Firefox getoond.

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Websites verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van een van onze Websites. Als u een bestelling plaatst, vragen wij u om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres en betaalgegevens te verstrekken. U kunt op de Website een persoonlijk  account aanmaken. Als u een  account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw  account slaan wij informatie op die u zelf heeft ingevuld, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Ook kunt u in uw account uw voorkeursinstellingen vastleggen. Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres), en verwerken wij cookies, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken van de Websites en voor het personaliseren van de Websites.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om uw bestelling(en) uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

2. Om de Websites voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.

3. Om, indien u reageert op een actie of u aanmeldt voor een prijsvraag, deze actie of prijsvraag uit te voeren, de prijswinnaars bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

4. Om u te informeren over de ontwikkeling van de Websites en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze nieuwsbrief of folder. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@officetotaal.com of afmelden middels de link onder aan de nieuwsbrief.

5. Om de Websites verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Vertrouwelijkheid en verstrekking van gegevens aan derden

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken, zoals de Secure Socket Layer (SSL). Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en deze, voor uitlevering noodzakelijke gegevens, uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en uw gegevens goed te beveiligen.

In de toekomst kan het voorkomen dat OfficeTotaal.com een of meer onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij. Wij zullen u in een dergelijk geval tijdig informeren over een eventuele overdracht van uw gegevens aan een derde partij. Ook kan het voorkomen dat wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moeten verstrekken, bijvoorbeeld aan politie of justitie.

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Privacy statement

Telefoongesprekken kunnen met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Cookies

Op de Websites maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek van een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren, zodat u deze informatie niet steeds opnieuw hoeft te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze Website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt de browser van uw computer zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze Website geen cookies ontvangt. Controleer daarvoor de instellingen van uw browser. In het geval dat uw browser cookies weigert, kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Websites of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van een van onze Websites.

Vragen, kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u een  account heeft aangemaakt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact opnemen met onze afdeling kantoorartikelen. Zij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of als u deze wilt wijzigen. U kunt contact opnemen.

WKS Den Bosch  BV / OfficeTotaal.com

Rietveldenweg 68b

5222 AS Den Bosch

073-6219022

info@officeshopwks.nl

 

Kvk 66200059

BTW NL 8564.38.935B01